Arhiv odlokov, pravilnikov in sklepov Občine Bovec.

Menu
Iskanje po arhivu

Odloki

DatumVpis
4-8-2017Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.Poglej
2-6-2017Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec Poglej
21-12-2016ODLOK o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina SočePoglej
2-12-2016ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BOVECPoglej
25-11-2016Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni KaninPoglej
7-10-2016Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču KaninPoglej
25-3-2016Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči In na reki KoritniciPoglej
29-5-2015O D L O K o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine BovecPoglej
29-5-2015ODLOK o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini BovecPoglej
14-4-2014ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE BOVEC ZA LETO 2013Poglej
14-4-2014Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2014Poglej
30-9-2013Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bovec ter na turističnem območju Smaragdne potiPoglej
29-3-2013ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE BOVEC 2012Poglej
17-7-2012ODLOK O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) REGIJEPoglej
22-6-2012Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni centerPoglej
25-4-2012ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PROMETNEM REŽIMU ZA AVTODOME NA OBMOČJU OBČINE BOVEC TER REŽIMU PARKIRANJA NA AVTODOMSKEM POSTAJALIŠČU DVOR BOVECPoglej
24-2-2012ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI BOVECPoglej
24-2-2012ODLOK o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini BovecPoglej
14-2-2012Odlok o spremembi odloka o koncesiji za oskrbo s toplotoPoglej
27-12-2011ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BOVEC ZA LETO 2011Poglej
2-12-2011Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini BovecPoglej
8-7-2011Odlok o oskrbi s pitno vodoPoglej
8-7-2011Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2011Poglej
29-6-2011Odlok o določitvi gospodarske javne službe prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico in o koncesiji za izvajanje te javne službePoglej
8-6-2011Poslovnik Nadzornega odbora Občine BovecPoglej
15-3-2011ODLOK o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostuPoglej
21-2-2011O D L O K o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Letališče«Poglej
18-6-2010Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2010Poglej
10-6-2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupna občinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob SočiPoglej
25-5-2010Odlok o ZR 2009Poglej
21-5-2010Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki SočiPoglej
26-3-2010Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2010Poglej
26-3-2010Odlok o spremembi Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki SočiPoglej
28-12-2009ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČIPoglej
23-9-2009Odlok o rebalansu proračuna občine Bovec za leto 2010Poglej
24-7-2009ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI BOVECPoglej
4-6-2009Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini BovecPoglej
25-11-2008ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI BOVEC Poglej
25-1-2008ODLOK O RAZGLASITVI ENOTE DEDIŠČINE SOČA – DOMAČIJA SOČA 51 ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENAPoglej
10-10-2007ODLOK O KONCESIJI ZA GRADITEV OBSTOJEČIH ŽIČNIŠKIH NAPRAVPoglej
6-7-2007ODLOK O PROMETNEM REŽIMU ZA AVTODOME NA OBMOČJU OBČINE BOVEC TER REŽIMU PARKIRANJA NA AVTODOMSKEM POSTAJALIŠČU DVOR BOVECPoglej
27-7-2006ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID IN TOLMINPoglej
15-6-2006ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOVEC Poglej
5-6-2006ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBČINI BOVECPoglej
24-6-2005ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI BOVECPoglej
8-12-2003ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI BOVECPoglej
14-7-2003ODLOK O RABI IN VAROVANJU DOSTOPNIH MEST ZA ŠPORTNO PLOVBO OB REKI SOČIPoglej
3-6-2002ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU OBČINE BOVECPoglej
6-10-2000ODLOK O OBČINSKIH CESTAHPoglej
6-7-2000ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA BOVEC Poglej
6-3-2000ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O TAKSI ZA OBREMENJEVANJA OKOLJAPoglej
3-11-1999ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJ ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POTRESAPoglej
23-8-1997ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE BOVECPoglej
21-4-1997ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE BOVECPoglej
8-8-1995ODLOK O REŽIMU PARKIRANJA NA POSAMEZNIH OBMOČJIH V OBČINI BOVECPoglej