Arhiv odlokov, pravilnikov in sklepov Občine Bovec.

Menu
Iskanje po arhivu

Pravilniki

DatumVpis
6-7-2018Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec Poglej
8-5-2017Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini BovecPoglej
16-2-2017Akt o notranji organizacii in sistematizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave, medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob SočiPoglej
4-3-2016Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine BovecPoglej
29-5-2015Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bovec za programsko obdobje 2015 - 2020Poglej
3-10-2014Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki KoritniciPoglej
25-5-2012Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gostpodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini BovecPoglej
1-7-2011Pravilnik o sprejemu otrok v vrtecPoglej
1-7-2011Pravilnik o načinu in pogojih sodelovanja zunanjih izvajalcev, kajakaških društev in prostovoljcev z Medobčinsko upravo občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči ter o finančnem poslovanjuPoglej
29-6-2011Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najemPoglej
30-3-2010Pravilnik o uporabi konferenčnih prostorov v Stergulčevi hišiPoglej
3-11-2009Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občini BovecPoglej
26-6-2009Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v občini BovecPoglej
4-7-2008Pavilnik o tržnem redu v občini BovecPoglej
20-6-2008PRAVILNIK O UPORABI PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN TRDNJAVE KLUŽEPoglej
15-6-2007PRAVILNIK O NAGRADAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV IN KOMISIJ TER O POVRAČILIH STROŠKOVPoglej
12-6-2007PRAVILNIK O FINANČNIH INTERVENCIJAH ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI BOVECPoglej
10-6-2005 Pravilnika za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju občine BovecPoglej
23-5-2005PRAVILNIK O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI BOVECPoglej
23-2-2005PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI BOVECPoglej
30-10-1997PRAVILNIK O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ OBČINE BOVEC V NAJEMPoglej