Arhiv odlokov, pravilnikov in sklepov Občine Bovec.

Menu
Iskanje po arhivu

Sklepi

DatumVpis
7-9-2018Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec 2018Poglej
20-12-2017Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar - marec 2018Poglej
27-6-2016Sklep o cenah storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vodePoglej
27-6-2016Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkovPoglej
27-6-2016Sklep o cenah storitev javne službe oskrbe s pitno vodo Poglej
27-6-2016Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadkiPoglej
27-6-2016Sklep o cenah storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vodePoglej
4-3-2016Sklep o spremembi cenika parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor BovecPoglej
31-12-2015Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar - marec 2016Poglej
5-6-2015Sklep o višini cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vodePoglej
5-6-2015Sklep o višine cene vodarine Poglej
5-6-2015Sklep o višini cen komunalne in padavinske odpadne vodePoglej
5-6-2015Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkovPoglej
5-6-2015Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadkiPoglej
29-5-2015Sklep o financiranju političnih strank v Občini BovecPoglej
1-4-2014Sklep o višini nadomestila prostorov in izposojnine v letu 2014Poglej
23-12-2013SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BOVEC JANUAR - MAREC 2014Poglej
1-4-2013Sklep o višini nadomestila prostorov in izposojnine v letu 2013Poglej
12-10-2012SKLEP o ukinitvi javnega dobraPoglej
5-4-2012SKLEP O VIŠINI NADOMESTILA PROSTOROV IN IZPOSOJNINE V LETU 2012Poglej
19-3-2012Sklep o začasnem financiranju 2012Poglej
16-3-2012Sklep razpis volitev drugi krog župana Občine BovecPoglej
29-12-2011Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaPoglej
23-12-2011SKLEP O VREDNOSTI TOČKEPoglej
16-12-2011SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BOVEC JANUAR-MAREC 2012Poglej
1-7-2011Sklep o določitvi območij parkiranja v naselju BovecPoglej
21-12-2009SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BOVEC V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2010Poglej