Arhiv odlokov, pravilnikov in sklepov Občine Bovec.

Menu
Iskanje po arhivu

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2011

Datum: 8. 7. 2011Uradni list: Uradni list RS, štev. 55/2011


Pripete datoteke

Št.Naziv datoteke
1Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2011