Arhiv odlokov, pravilnikov in sklepov Občine Bovec.

Menu
Iskanje po arhivu

O D L O K o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec

Datum: 29. 5. 2015Uradni list: št. 37/2015


Pripete datoteke

Št.Naziv datoteke
1Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec