Arhiv odlokov, pravilnikov in sklepov Občine Bovec.

Menu
Iskanje po arhivu

Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Datum: 27. 6. 2016Uradni list: št. 45/2016 dne 27.6.2016.


Pripete datoteke

Ni zapisov