Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2023

Spremembe in dopolnitve, rebalans
2023