Vloga za spremembo rednega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka